Hakkımda

Uzman Klinik Psikolog ve Psikoterapist Simay Karakaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden üç senede onur derecesiyle 2014 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Prof. Robert A. Cleve’in yürüttüğü “Genç Yetişkin Erkeklerde Cinsel Kimliğini Açıklama Kararı: Temel Yapılandırma Kuramından Yararlanarak Ortaya Çıkan Kültürlerarası Temalar” araştırmasında gönüllü olarak çalışmıştır. Lisans döneminde Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nde, Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde, Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu- Minik Kalpler Projesi’nde ve PSI Gelişim Eğitim Araştırma ve Aile Danışma Merkezi’nde gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı dönemde Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde bir aylık stajını tamamlamış, aynı hastanede Prof. Dr. Özgür Öztürk ve Dr. Oya Mortan Sevi’nin yürüttüğü “Aşırı Cep Telefonu Kullanmanın Gençlerin Davranış ve Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisi” projesinde gönüllü olarak çalışmıştır. İstanbul Psikiyatri Enstitüsü Klinik Psikoloji Seminerleri’ne (40 saat) ve Nadis Danışmanlık Psikoloji Atölye Çalışmaları’na (25 saat) katılmıştır. Theraplay Institute onaylı Theraplay ve Marshack Etkileşim Metodu I-II ve Grup Theraplay eğitimlerini almıştır. Yine lisans döneminde Bomonti Doğa Koleji Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, Harmoni Dil Konuşma ve Gelişim Akademisi’nde, Nadis Eğitim ve Danışmanlık’ta stajyer psikolog olarak görev almıştır.

İstanbul Okan Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını “3-12 Yaşlarındaki Çocuklarda Görülen Depresyonun Psikodinamik ve Bilişsel Davranışsal Terapi Kuramları ile Tedavisi ve Etkililiği” projesiyle tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi sırasında Türk Psikologlar Derneği'nden MMPI ve Nöropsikolojik Testler eğitimlerini almış, Özel HP Humanite Tıp Merkezi Psikoyaşam Eğitim Seminerlerine (19 hafta) katılmıştır. Yine aynı dönemde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kadın Psikoz Servisi’nde stajyer klinik psikolog olarak beş aylık stajını tamamlamıştır. Şebnem Kartal Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Asistan Psikolog olarak çalışmıştır. Soma Faciası ardından Sosyal Haklar Derneği tarafından düzenlenen Soma Yaz Okulu’nda psikolog olarak farklı yaş gruplarına grup oyun terapisi atölyeleri düzenlemiştir. Türk Psikologlar Derneği üyesi olarak Travma, Kriz ve Afet Biriminde gönüllü olarak yer almış ve 1. Travma Sempozyumu düzenleme kurulunda görev almıştır.

2018 yılına kadar İstanbul'da Mavi İletişim Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde danışanlarını görmeye devam etmiştir. Aynı zamanda Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nda cinsel ve cinsiyete dayalı şiddete uğramış Suriyeli mülteci kadın ve LGBTI+ bireylerle çalışmıştır. 2018 yılı itibariyle Selanik’te mesleki hayatına devam etmektedir. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’nda mülteci ve göçmenlerle çalışmaktadır. Özel bir merkezde Türkiye ve yurtdışında yaşayan ergen ve yetişkin danışanlarıyla yüz yüze ve online olarak Türkçe ve İngilizce psikanalitik yönelimli bireysel psikoterapi seanslarını sürdürmektedir. Gönüllü psikolog kolektif psikolojik dayanışma hareketinde yer almakta ve Covid-19 pandemisinden etkilenen bireylere psikolojik destek sağlamaktadır. Aynı zamanda İzmir Depremi sonrası TPD İzmir şubesinin başlattığı ve yürüttüğü uzaktan psikososyal destek çalışmalarında gönüllü psikoterapist olarak yer almaktadır. Psikanaliz ile ilgili seminer, kongre, eğitim ve süpervizyonlara düzenli olarak katılmaya devam etmektedir. EPFCL Okul Üyesi Psikanalist Zehra Eryörük’ten bireysel süpervizyon almaktadır.

Merkezi Paris’te bulunan uluslararası Ecole de Psychanalyse Des Forum du Champ Lacanien’e (EPFCL) bağlı dernek üyesidir ve merkezi İstanbul’da bulunan Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği’nin kurucu üyesidir. Kurucusu olduğu derneğin yönetim kurulunda ve eğitim komisyonunda yer almakta, psikanalize giriş seminerleri, metin-çeviri grupları, okuma grupları, uluslararası karteller ve diğer dernek çalışmalarında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

ÜYELİKLER

  • Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği – Kurucu Üye (FCL-Türkiye)
  • École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien (EPFCL)
  • Türk Psikologlar Derneği (TPD)
  • simay karakas